Ve světě vodičů a kabelů je jedním z nejčastěji používaných standardů pro určení jejich tloušťky American Wire Gauge, známý také jako AWG. Jedná se o klasifikační systém používaný převážně v Severní Americe, který určuje průměr elektrických vodičů. V tomto článku se blíže podíváme na to, co je AWG, jak funguje a proč je tak důležitý v elektrotechnickém průmyslu.

Co je to AWG?

AWG, neboli American Wire Gauge, je systém měření průměru elektrických vodičů, který byl vyvinut ve Spojených státech v polovině 19. století. Tento systém zahrnuje řadu velikostí vodičů, od velmi tenkých po velmi silné, a je zvláště užitečný při určování elektrické vodivosti a schopnosti vodiče vést proud.

Jak funguje AWG?

Stupnice AWG je nepřímo úměrná průměru vodiče – čím menší číslo AWG, tím větší průměr vodiče. Například, vodič s číslem 10 AWG má větší průměr než vodič s číslem 20 AWG. Tato nepřímá závislost se může zdát neintuitivní, ale je běžně přijímána a používána v průmyslu.

Použití vodičů s různými čísly AWG

  • Vodiče s velkými čísly AWG (např. 24 AWG, 26 AWG): Jsou to tenké vodiče, často používané v elektronice, telekomunikacích a počítačových zařízeních. Mohou být použity v aplikacích, kde jsou vyžadovány menší proudy.
  • Vodiče se středními čísly AWG (např. 14 AWG, 16 AWG): Tyto vodiče nacházejí uplatnění v domácích instalacích, osvětlení a při středních proudových zatíženích. Jsou běžně používány v typických elektrických instalacích v domácnostech.
  • Vodiče s malými čísly AWG (např. 2 AWG, 4 AWG): Jsou to silné vodiče, používané v aplikacích vyžadujících vedení velkých proudů, jako jsou průmyslové instalace, napájení velkých elektrických zařízení a v automobilovém průmyslu.
  • Proč je AWG důležitý?

Pochopení a správné použití AWG je klíčové pro bezpečnost a účinnost elektrických instalací. Vodiče s nesprávným průměrem mohou vést k přehřívání, což může způsobit požár nebo poškození zařízení. Proto je tak důležité vždy vybírat vodiče s odpovídajícím číslem AWG pro konkrétní aplikace.

Jak měřit AWG?

Průměr vodiče v měřítku AWG lze měřit pomocí mikrometru nebo posuvného měřítka. Existují také tabulky a online kalkulátory, které pomáhají převádět průměr vodiče na číslo AWG, což je zvláště užitečné pro elektrikáře a inženýry.

Shrnutí

American Wire Gauge (AWG) je základní systém klasifikace elektrických vodičů, který zajišťuje bezpečnost a efektivitu v různých aplikacích. Pochopení, jak funguje AWG a jaké jsou jeho aplikace, je klíčové pro každého, kdo pracuje s elektrickými instalacemi.

Doufáme, že tento článek poskytl potřebné informace o AWG. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat náš tým odborníků na webu www.wire-processor.eu.


Opracováno na základě:
Wikipedia: American Wire Gauge https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
National Electrical Code (NEC) https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=70
Online AWG Calculator https://www.calculator.net/awg-calculator.html