Kompaktní automaty BOZWANG zajišťují vysokou elasticitu a kontrolu procesu zpracování vodičů. Zpracování jedno- a vícežilových, kulatých, plochých a páskových vodičů, separace a zpracování vnitřních žil. Automaty se vyznačují vysokou přesností a výkonem. Jejich modulová konstrukce umožňuje optimální konfiguraci pro zajištění maximální automatizace výroby. Možnost přizpůsobení strojů požadavkům zákazníka. Široká škála dalšího vybavení: stáčecí moduly, ohřívače, označovací zařízení, rozvíjecí zařízení.

Title

Go to Top